Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

MMG HOTELS Kft. – ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. BEVEZETÉS
  2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
  3. AZ MMG HOTELS Kft. ALAPELVEI AZ ADATKEZELÉSRŐL
  4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA
  4.1. A WEBOLDAL LÁTOGATÓINAK ADATAI
  4.2. ADATGYŰJTÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓKRÓL A WEBOLDALON
  4.3. REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS
  4.4. HÍRLEVÉL
  4.5. SZOBAFOGLALÁSI KÉRELEM
  4.6. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYLÉSE
  4.7. KAPCSOLAT
  4.8. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
  5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
  6. JOGORVOSLAT
 1. BEVEZETÉS

Az MMG HOTELS Kft. (1077 Budapest, Baross tér 15. 5. emelet 1. ajtó) mint adatkezelő, a jelen jogi nyilatkozatot magára nézve kötelezőnek ismeri el. Vállalja, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztató ban meghatározott elvárásoknak és a hatályos jogszabályoknak. Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. tulajdonában lévő:

Impulso Fashion Hotel
Baross City Hotel
Alta Moda Fashion Hotel
Expo Congress Hotel
La Prima Fashion Hotel
Promenade City Hotel
Atrium Fashion Hotel
Estilo Fashion Hotel
Star City Hotel
Párisi Udvar Hotel Budapest
szállodák tekintetében adatfeldolgozóként jár el.
Jelen tájékoztató hatálya kiterjed a szolgáltató személyes adatainak kezelésére a www.mellowmoodhotels.com weboldalon az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. szállodáiban. A MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. szállodái és azok online portáljai vagy weboldalai, beleértve a www.mellowmoodhotels.com oldalt is, az alábbiak:

– Promenade City Hotel – http://promenadehotelbudapest.com/hu
– La Prima Fashion Hotel -http://www.mellowmoodhotels.com/hu/hotelek/la-prima-fashion-hotel-budapest/
– Alta Moda Fashion Hotel – http://altamodahotel.hu/
– Baross City Hotel – http://www.barosshotel.hu/hu
– Impulso Fashion Hotel – http://impulsohotel.hu/
– Expo Congress Hotel – http://www.expohotelbudapest.com/hu/hu
– Atrium Fashion Hotel – https://www.mellowmoodhotels.com/hu/hotelek/atrium-fashion-hotel/
– Estilo Fashion Hotel – https://www.mellowmoodhotels.com/hu/hotelek/estilo-fashion-hotel/
– Star City Hotel – https://www.mellowmoodhotels.com/hu/hotelek/star-city-hotel/
– Párisi Udvar Hotel Budapest – https://www.mellowmoodhotels.com/hu/hotelek/parisi-udvar-hotel-budapest/

Ez az adatkezelési tájékoztató a weboldalakon, illetve a fent megadott weboldalakon mindig elérhető.

Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. fenntartja a jogot, hogy ezt a tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Az tájékoztató módosításai a weboldalakon való közzétételükkel lépnek hatályba. Ha ez a tájékoztató nem ad választ valamelyik kérdésére, akkor kérjük, írjon nekünk, és pontos választ kap.
Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő hibákért.
Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. minden személyes adatot bizalmasan kezel, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz az adatok biztonságának garantálása érdekében.

 1. FOGALMAZÁSOK

2.1. Személyes adatok: az ügyfélre vonatkozó adatok – különösen a név, az azonosító szám, egy vagy több különleges ismeret a fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásról vagy a személyes adatokból levont következtetés.
A személy akkor tekinthető különösen azonosíthatónak, ha a névvel, azonosítószámmal, egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális jellemzővel kapcsolatos tényezők alapján közvetlenül azonosítható.
2.2. Hozzájárulás: az ügyfél a megfelelő tájékoztatást követően önként és egyértelműen nyilatkozik arról, hogy hozzájárul a személyes adatok általános vagy különleges kezeléséhez;
2.3. Tiltakozás: az ügyfél nyilatkozata, amelyben tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, illetve kéri az adatkezelés megszüntetését vagy törlését;
2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyes jogi személyek, aki vagy amely az adatkezelés célját meghatározza, és az adatkezeléssel (ideértve az alkalmazott módszert is) kapcsolatos döntéseket meghozza, illetve végrehajtja vagy végrehajtatni engedi a felhatalmazott adatkezelővel;
2.5. adatkezelés: az alkalmazott módszertől függetlenül az adatokon végzett művelet vagy műveletsorozat, mint például gyűjtés, nyilvántartás, archiválás, rendszerezés, tárolás, módosítás, felhasználás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, módosítás vagy társítás, zárolás vagy törlés, valamint a jövőbeni felhasználás megakadályozása.
Adatkezelésnek minősül a fotó-, hang- vagy videoanyag előállítása, illetve a fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) archiválása.
2.6. adattovábbítás: ha az adatokat harmadik félnek továbbítják;
2.7. közzététel: ha az adatokat közzéteszik;
2.8. adattörlés: az adatok olyan megváltoztatása, hogy azok többé nem állíthatók helyre;
2.9. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
2.10. adattörlés: az adatok törlése vagy az adattároló rendszer fizikai megsemmisítése;
2.11. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyes jogi személyiségű szervezet, aki az adatkezelő által engedélyezett személyes adatok kezelését végzi;
2.12. harmadik személy: az ügyféltől, adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól eltérő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyes jogi személyiségű szervezet;
2.13. harmadik ország: az Európai Gazdasági Térségen kívüli valamennyi ország.

 1. AZ MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. ALAPELVEI AZ ADATKEZELÉSRŐL

A személyes adatok kezelése
a) ha az ügyfél hozzájárul, vagy
b) amennyiben a helyi önkormányzat rendelete vagy utasítása az abban meghatározott hatáskörben elrendeli, vagy

 1. c) a szálloda szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. A
  cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú törvényes képviselőjének jóváhagyása nem szükséges, mivel a nyilatkozat célja a mindennapi élet szokásos ügyintézés dokumentálása, és nem igényel különösebb megfontolást vagy ismereteket.
  A személyes adatokat csak meghatározott okból, jogi kötelezettség vagy feladat teljesítése céljából lehet kezelni.
  Az adatkezelésnek minden esetben meg kell felelnie ennek a követelménynek. Csak olyan adat kezelhető, ahol az adatkezelés célja ezt a tevékenységet megköveteli, és a cél elérésére a szükséges mértékben és időtartamban alkalmas.
  Személyes adat megfelelő bejelentésen alapuló hozzájárulással kezelhető.
  Az ügyfelet – egyértelműen, világosan és részletesen – tájékoztatni kell az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi tényről, így különösen az adatkezelésre és -feldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatok megismerésére jogosultak köréről.
  Az értesítésnek ki kell terjednie az ügyfél jogszabályaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelésre vonatkozó személyes adatoknak a következő követelményeknek kell megfelelniük:
  a) gyűjtésük és kezelésük tisztességes és jogszerű;
  b) pontosak, teljesek és naprakészek, ha ez szükséges;
  c) tárolásuk módja csak a tároláshoz szükséges időtartam alatt teszi lehetővé az ügyfél azonosítását.
  Korlátozás nélkül alkalmazható, általános és személyes azonosítószámok felhasználása tilos.

A személyes adatok továbbíthatók harmadik félnek, és különböző adatkezelések társíthatók, ha az ügyfél hozzájárul, vagy a törvény ezt a műveletet lehetővé teszi, és az adatkezelés követelményei valamennyi személyes adatra vonatkozóan teljesülnek.
A személyes adatok (beleértve a különleges adatokat is) továbbíthatók az országból harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére, ha az ügyfél jóváhagyja vagy a törvény lehetővé teszi ezt a műveletet, és az átadott adatok kezelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos személyes adatok megfelelő védelme a harmadik országban az adattároló eszköztől és az adattovábbítás módjától függetlenül biztosított.
Az Európai Gazdasági Térség országaiba történő adattovábbítás Magyarországon belüli adattovábbításnak tekinthető.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatás keretében az ügyféllel kapcsolatos valamennyi személyes adat kezelése személyes jóváhagyáson, jogi kötelezettségen vagy kötelességteljesítésen alapul. Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. nem vállal felelősséget a felhasználó vagy a vendégek átadott adatainak pontosságáért.
4.1. A WEBOLDALON HASZNÁLT SÜTIK
Amikor a látogató meglátogatja a https://mellowmoodhotels.com/ weboldalt, egy “cookie” (a továbbiakban: süti) nevű kis fájl kerül elhelyezésre a számítógépén különböző célokból. Az általunk használt sütik egy része elengedhetetlen a weboldal megfelelő működéséhez (“folyamat-sütik”), míg mások a weboldal használatáról gyűjtenek információkat (statisztikák), hogy a weboldal kényelmesebbé és hasznosabbá váljon. Egyes sütik csak ideiglenesek, és eltűnnek, amikor bezárja a böngészőjét, míg vannak olyan állandó változatok is, amelyek hosszabb ideig maradnak a számítógépén.

A weboldalon használt sütik teljes listáját itt találja.

4.3. HÍRLEVÉL
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy nevének és e-mail címének megadásával feliratkozzon az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. weboldalán található hírlevél szolgáltatásra. A hírlevél szolgáltatásra való feliratkozás külön menüpontban vagy más szolgáltatások igénybevételével is megtehető.
A szolgáltató a hírlevél szolgáltatásra feliratkozott felhasználókat friss hírekről, ajánlásokról és újdonságokról tájékoztatja. A hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatoknak megfelelően eltérő lehet.
A felhasználó a hírlevél szolgáltatásra történő regisztráció során nevének és e-mail címének megadásával elfogadja, hogy a szolgáltató a felhasználó részére hírlevelet küldjön e-mail üzenet formájában, illetve egyéb ajánlásokat, információs anyagokat, és a felhasználó személyes adatait a megadott célnak megfelelően kezelje. Jelen tájékoztató szerint a szolgáltató mindaddig jogosult az adatok kezelésére, amíg az ügyfél írásban nem nyilatkozik arról, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását az e pontban meghatározott cél érdekében visszavonja.
A szolgáltató alkalmanként egyéb, a szolgáltatással kapcsolatos üzeneteket is küldhet. A hírlevél szolgáltatásról leiratkozni a minden hírlevélben elérhető
– Leiratkozás a hírlevélről – menüpontra kattintva lehet. A leiratkozás a e-mail cím kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának minősül.

4.4. SZOBAFOGLALÁS
A felhasználónak lehetősége van szobafoglalást kérni a honlapon elérhető szállodákban. A felhasználó a szobafoglalásra vonatkozó űrlapon a foglalás adatain kívül (különösen az érkezés és távozás időpontja, a vendégek száma stb.) megadja a nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét.

Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. nem kap semmilyen információt a foglalás kifizetéséhez használt bankkártyáról, mivel azt kizárólag az online fizetést biztosító bank kezeli.

4.5. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK FOGLALÁSA
A vendég a szállodai szolgáltatások igénylésével kitölti a szállodai regisztrációs űrlapot.
A vendég a szállodai regisztrációs űrlap aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató az alábbiakban meghatározott kötelező adatokat kezelje a vonatkozó jogszabályok (ügyészséggel, idegenforgalmi adóval kapcsolatos speciális jogszabályok) követelményeinek teljesítése, valamint a kötelezettségek teljesítésének igazolása érdekében, amíg az illetékes hatóság a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizni nem tudta.
A kötelezően megadott adatok a név, a cím, az állampolgárság, a születési hely és idő. A kötelező adatok vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénylésének előfeltétele.
A vendég a szállodai bejelentkezési lap aláírásával engedélyezi, hogy a szolgáltató a személyes adatait is kezelje és archiválja az űrlap kitöltésével a szerződés érvényességének és teljesítésének bizonyítása érdekében az esetleges elévülési időn belüli igényérvényesítés érdekében.
Lehetőség van arra, hogy a vendég hozzájáruljon személyes adatainak marketing célú felhasználásához mindaddig, amíg az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. nem kap felhatalmazást személyes adatainak kezelésére. Ezen jóváhagyás alapján az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. (nem kizárólagosan) jogosult arra, hogy a vendég részére leveleket, e-maileket vagy egyéb üzeneteket, csomagokat vagy egyéb értesítéseket küldjön.

Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. jogosult az ügyfél személyes adatainak marketing célú kezelésére mindaddig, amíg az ügyfél írásban vissza nem vonja a marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulását.

4.6. KAPCSOLATFELVÉTEL
A honlapon elérhető, a nevet, az e-mail címet és az üzenetet tartalmazó űrlap elküldésével lehet kapcsolatba lépni a szolgáltatóval. Az üzeneteket a szolgáltató normál körülmények között a kérés teljesítését követően archiválással hasznosítja.

4.7. EGYÉB ADATKEZELÉS
Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság jogosult a szolgáltatótól az Ön személyes adatainak és dokumentumainak bemutatását és átadását kérni (a büntetőeljárási törvénykönyv 261. paragrafusa alapján).
Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft.  – miután a hatóság pontosan meghatározta az adatok célját és körét – csak olyan személyes adatokat ad át a hatóságnak mennyiségi és minőségi értelemben, amelyek a megkeresés céljának eléréséhez elkerülhetetlenek.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. az informatikai eszközöket úgy választja ki és üzemelteti, hogy a szolgáltatás során a személyes adatok:
a) a jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (elérhetőség);
b) hitelesség és érvényesség biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
c) állandóság igazolt legyen (adatintegritás);
d) védve legyen a jogellenes hozzáférés ellen (adatok bizalmas jellege).
Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft.  olyan technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja az Ön adatainak védelmét, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokkal szemben.
Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft.  az adatkezelés során fenntartja:
a) a titkosságot: védi az információt, csak az arra jogosult személy férhet hozzá;
b) az integritást: védi az információ és a feldolgozási módszer pontosságát és sértetlenségét;
c) a rendelkezésre állást: biztosítja az arra jogosult személy számára a kívánt információhoz való hozzáférést és a szükséges eszközök rendelkezésre állását.
Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. informatikai rendszere és hálózata védett a számítógépes csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, vírusok, behatolás és a szolgáltatás megtagadásához vezető támadások ellen.
A szolgáltató a biztonságot szerver- és alkalmazásszintű intézkedésekkel biztosítja. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az elektronikus üzenetek sebezhetőek az olyan fenyegetésekkel szemben – protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül -, amelyek illegális tevékenységhez, szerződéses konfliktusokhoz vagy nyilvánosságra hozatalhoz, az információk módosításához vezetnek.
A szolgáltató minden lehetséges intézkedést és óvintézkedést megtesz ezen szálak ellen. A rendszereket úgy ellenőrzik, hogy minden biztonsági hibát kijavítsanak, és minden biztonsági eseményre bizonyítékot szolgáltassanak. Az ellenőrzés lehetővé teszi az óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 1. FELLEBBEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Az ügyfélnek joga van tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti azok helyesbítését – a jogszabályban előírt adatkezelés kivételével – vagy törlését a weboldalon található szolgáltatásokon keresztül, vagy a weboldalon található elektronikus kapcsolatfelvételen keresztül, illetve a szolgáltató székhelyére küldött hivatalos, írásbeli kérelem útján.
Az ügyfél kérésének megfelelően az MMG HOTELS KFT., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről és címéről (székhelyéről), az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységéről, az adatokat átvevő személyek listájáról, az adattovábbítás céljáról. Az adatfeldolgozó a lehető leghamarabb, a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban ad tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha az ügyfél ugyanabban az évben nem kért tájékoztatást az adatkezelőtől ugyanarra a témára vonatkozóan. Egyéb esetekben az MMG HOTELS KFT., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. adatkezelési díjat kér.
Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. törli a személyes adatokat, ha az adatkezelés jogellenes, az ügyfél az adatai törlését kéri, az adatkezelés célja már nem aktuális, a törvényes adatkezelés időtartama lejárt, a hatóság, illetve a bíróság vagy az adatvédelmi biztos a törlést kérte.
Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. az adatok módosításáról, helyesbítéséről vagy törléséről tájékoztatja az ügyfelet és minden más személyt, aki az adatokat megkapta.
Az értesítés mellőzhető, ha a mellőzés nem sérti az ügyfél jogos érdekét az adatkezelés céljának tiszteletben tartása tekintetében. Az
ügyfél jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelésére (továbbítására) kizárólag az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó jogos érdeke miatt van szükség, kivéve, ha jogszabályban meghatározott adatkezelésről van szó;
b) a személyes adatok felhasználása és továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából történik;
c) mindazonáltal a törvény lehetővé teszi a tiltakozási jog gyakorlását.
Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. a tiltakozást – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a lehető leghamarabb, a kérelem beérkezését követő 15 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről tájékoztatja az ügyfelet. Amennyiben a tiltakozás jogosnak bizonyul, az adatkezelő felfüggeszti és zárolja az adatkezelést, beleértve a további adatok gyűjtését és továbbítását, valamint tájékoztatja a tiltakozási kérelemről és az azt követően hozott intézkedésekről (adatkezelés felfüggesztése) azokat a harmadik személyeket, akik az átadott adatokat átvették, valamint az ügyfeleket, akik kötelesek intézkedni jogaik érvényesítése érdekében.

Ha az ügyfél nem ért egyet az adatkezelő döntésével, jogosult a bírósághoz fordulni a végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. nem jogosult az ügyfél adatainak törlésére, ha törvényes adatkezelésről van szó. Nem jogosult az adatokat a címzettnek továbbítani, ha az adatkezelő jóváhagyta a tiltakozást, vagy az illetékes bíróság elfogadta a tiltakozás indokoltságát.
Az ügyfél jogának az adatkezelő általi megsértése esetén az ügyfél jogosult bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyet elsőbbséggel rendeli el.
Az MMG HOTELS Kft., a Mellow Mood Hungary Kft., és a Párizs Property Kft. minden olyan kárt megtérít, amelyet az ügyfél adatainak jogellenes kezelése vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megsértése okozott.
Az adatkezelő nem vállal felelősséget a kárért, ha azt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan körülmények okozzák.
Az adatkezelő nem vállal felelősséget a kárért, ha azt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozták.
Ön jogorvoslatot kérhet vagy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (“NAIH

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: (06-1) 391-1400.
Fax: (06-1-) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ